Opstaldning

 

Hvis du er interesseret i en opstaldning på Kastanjely, kan du ringe og lave en aftale med os om et besøg, hvor du kan se stedets faciliteter og tage en snak med os om, hvordan tingene fungerer her.

Inden din hest kommer, skal du udfylde en kontrakt, samt en indmeldelsesblanket til BLIS.

 

 

 

Priser pr. 1. januar 2020

 

Boksleje                                                   1100,-

Halm/træpiller                                           250,-

Foder Elite                                                 300,-

Foder Sport                                               600,-   

Wrap (6 – 9  kg pr dag)                             350,-

Ind- og udlukning                                     200,-

 

Følgende er gældende for heste opstaldet på Pollas hestepension:

 

 • Hestene kommer på fold dagligt fra kl ca 9.00 - ca 15 i vinterhalvåret og fra kl ca 8.00 –ca 16.00 i sommerhalvåret.

 • Hesten kan tages ind kl. ca 13, hvis det ønskes. Du tager selv dækner af og på.

 • Hvis hesten ikke skal lukkes ud, sendes en sms til Birgitte 30699735 inden kl. 7.00

 • Der fodres kl. ca 7.00, evt. kl. 13.00, kl. ca.16.00 og sidste gang kl. 21/22 (vinter/sommer)

 • Ridehuset, samt udendørsbanen kan bruges frit. Hvis du tænder lyset i ridehuset, skal du slukke det, når du går.

 • Du skal anvende ridehjelm, når du rider i ridehuset eller på udendørsbanen.

 • Du skal selv muge.

 • Du skal være medlem af BLIS rideklub.

 • 2 x årligt tager vi gødningsprøver på alle heste, og der gives om nødvendigt ormekur. Du skal efterfølgende betale for gødningsprøve og evt. ormekur til Birgitte.

 • Hvis din hest bliver syg kontakter vi dig. Vurderes der behov for dyrlæge, og vi ikke kan få kontakt med dig tilkalder vi dyrlæge og du skal betale dyrlægeregningen.

 • Hesten står på ejerens eget ansvar. Dvs. at der ikke kan rejses erstatningskrav for skader sket på fold, ridebane, i boks osv

 • Opstaldning betales månedsvis forud og skal være indbetalt senest d. 1. hverdag i måneden på konto nr 4845 4797508640 (Danske bank). Manglende betaling til tiden, vil medføre, at opstaldningen opsiges..

 • Opsigelse af boks skal ske skriftligt (brev eller mail birgittepollas@gmail.com) til Birgitte med en måneds varsel den 1. i måneden

 • Prisstigninger varsels mindst 2 måneder før ikrafttrædelse

 • Særlig aftaler vil fremgå af opstaldningskontrakten